Իրականացնում ենք ճարտարապետական նախագծում արտադրական և քաղաքացիական կառույցների, համաձայն ՀՀ և ՌԴ նորմատիվային պահանջների։

Իրականացնում ենք ճարտարագիտական նախագծում արտադրական և քաղաքացիական կառույցների, համաձայն ՀՀ և ՌԴ նորմատիվային պահանջների։

Հետազոտական նախագծումը հնարավորություն է տալիս գտնել առավել նպատակահարմար լուծումը կոնկրետ առաջադրանքի համար
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Ճարտարապետական լուծումներ

Իրականացված են բնակելի հասրակակն կառույցներ
Ճարտարագիտական լուծումներ

Իրականացված են բնակելի հասրակակն կառույցներ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ճարտարապետական լուծումների մշակում

Աշխատանքի փուլերը
1)
Հանդիպում պատվիրատուի հետ և ծանոթացում
2)
Խնդրի ներկայացում և քննարկում
3)
Ծավալային լուծումների մշակում
4)
Հատակագծային լուծումների մշակում
5)
Գեղագիտական լուծումների մշակում
6)
Պատվիրատույի հետ համաձայնեցում
7)
Ճարտարա-գեղագիտական լուծումների աշխատանքային գծագրերի մշակում
8)
Ավարտական աշխատանքային ալբոմի կազմում և հանձնում
Ճարտարագիտական լուծումների մշակում

Աշխատանքի փուլերը
1)
Կառուցվածքային լուծումների վերլուծում պատվիրատույի հետ
2)
Կառուցվածքային լուծումների ներմուծում
3)
ճարտարա - գեղագիտական լուծումների հետ համաձայնեցում
4)
Կառուցվածքային լուծումների նախնական հաշվարկ
5)
Կառույցի արժեքի նախնական գնահատում
6)
Պատվիրատույի հետ համաձայնեցում
7)
Կառուցվաքային լուծումների վերջնական հաշվարկ
8)
Ճարտարագիտական լուծումների աշխատանքային գծագրերի մշակում
9)
Ավարտական աշխատանքային ալբոմի կազմում և հանձնում
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
Մենք մասնագիտացված ենք, սկսած 2012թ -ից , արդյունաբերական և քաղաքացիական կառույցների նախագծային փուլերի համալիր մշակման մեջ․ բնակելի տներ, բազմաբնակարան շենքեր, արտադրական կառույցներ։ Իրկանացնում ենք համաձայն ՀՀ և ՌԴ նորմատիվային պահանջների։